Italia ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc vì dịch COVID-19

Quảng trường St Mark's ở Venice, Italia vắng vẻ. Ảnh: Reuters.
Quảng trường St Mark's ở Venice, Italia vắng vẻ. Ảnh: Reuters.
Quảng trường St Mark's ở Venice, Italia vắng vẻ. Ảnh: Reuters.
Lên top