Ít nhất 7 người chết trong vụ hỏa hoạn tại nơi điều trị bệnh nhân COVID-19

Hình ảnh vụ hỏa hoạn tại nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ. Ảnh: Times of India
Hình ảnh vụ hỏa hoạn tại nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ. Ảnh: Times of India
Hình ảnh vụ hỏa hoạn tại nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ. Ảnh: Times of India
Lên top