Ít nhất 11 bang tại Mỹ dừng việc mở cửa trở lại

Nhân viên y tế ở New York, Mỹ lấy mẫu xét nghiệm của người dân. Ảnh: AFP.
Nhân viên y tế ở New York, Mỹ lấy mẫu xét nghiệm của người dân. Ảnh: AFP.
Nhân viên y tế ở New York, Mỹ lấy mẫu xét nghiệm của người dân. Ảnh: AFP.
Lên top