Israel và Hamas đồng ý đình chiến ở Gaza

10 ngày chiến sự giữa Israel và Hamas gây thiệt hại lớn về người và của. Ảnh: AFP
10 ngày chiến sự giữa Israel và Hamas gây thiệt hại lớn về người và của. Ảnh: AFP
10 ngày chiến sự giữa Israel và Hamas gây thiệt hại lớn về người và của. Ảnh: AFP
Lên top