Israel - UAE đạt thoả thuận hoà bình lịch sử

Từ trái qua phải: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thái tử Abu Dhabi Mohammed bin Zayed. Ảnh: AFP/Reuters
Từ trái qua phải: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thái tử Abu Dhabi Mohammed bin Zayed. Ảnh: AFP/Reuters
Từ trái qua phải: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thái tử Abu Dhabi Mohammed bin Zayed. Ảnh: AFP/Reuters
Lên top