Israel thử thuốc điều trị COVID-19 khỏi bệnh sau 5 ngày

Israel mong muốn đưa ra thị trường thuốc điều trị COVID-19 vào cuối năm 2021. Ảnh: Xinhua
Israel mong muốn đưa ra thị trường thuốc điều trị COVID-19 vào cuối năm 2021. Ảnh: Xinhua
Israel mong muốn đưa ra thị trường thuốc điều trị COVID-19 vào cuối năm 2021. Ảnh: Xinhua
Lên top