Israel tấn công Gaza lần thứ hai trong tuần

Một khu vực ở Dải Gaza bị Israel không hôm 16.6. Ảnh:
Một khu vực ở Dải Gaza bị Israel không hôm 16.6. Ảnh:
Một khu vực ở Dải Gaza bị Israel không hôm 16.6. Ảnh:
Lên top