Israel tấn công 4 quốc gia Trung Đông trong 2 ngày liên tiếp

Các thành viên phong trào Hezbollah của Lebanon diễu quan tài của một thành viên thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào Syria ở Beirut ngày 26.8.2019. Ảnh: AFP/Getty Images
Các thành viên phong trào Hezbollah của Lebanon diễu quan tài của một thành viên thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào Syria ở Beirut ngày 26.8.2019. Ảnh: AFP/Getty Images
Các thành viên phong trào Hezbollah của Lebanon diễu quan tài của một thành viên thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào Syria ở Beirut ngày 26.8.2019. Ảnh: AFP/Getty Images
Lên top