Israel sắp khôi phục Vương cung thánh đường La Mã 2.000 tuổi

Khoảng 200 vật bằng đá cẩm thạch nặng hàng trăm tấn đã được phát hiện. Ảnh: Israel Antiquities Authority
Khoảng 200 vật bằng đá cẩm thạch nặng hàng trăm tấn đã được phát hiện. Ảnh: Israel Antiquities Authority
Khoảng 200 vật bằng đá cẩm thạch nặng hàng trăm tấn đã được phát hiện. Ảnh: Israel Antiquities Authority
Lên top