Israel phong tỏa ngừa COVID-19 toàn quốc lần 3

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đeo khẩu trang sau khi tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đeo khẩu trang sau khi tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đeo khẩu trang sau khi tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top