Israel phát hiện thêm về cuộn kinh thánh cổ niên đại gần 2.000 năm

Những mảnh trong bộ Các cuộn sách Biển Chết (Dead Sea Scrolls), cuốn kinh thánh có niên đại gần 2.000 năm, vừa được công bố. Ảnh: Cơ quan Quản lý Cổ vật Israel.
Những mảnh trong bộ Các cuộn sách Biển Chết (Dead Sea Scrolls), cuốn kinh thánh có niên đại gần 2.000 năm, vừa được công bố. Ảnh: Cơ quan Quản lý Cổ vật Israel.
Những mảnh trong bộ Các cuộn sách Biển Chết (Dead Sea Scrolls), cuốn kinh thánh có niên đại gần 2.000 năm, vừa được công bố. Ảnh: Cơ quan Quản lý Cổ vật Israel.
Lên top