Israel phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới

Biến thể SARS-CoV-2 mới đã phát hiện ở Israel. Ảnh: AFP
Biến thể SARS-CoV-2 mới đã phát hiện ở Israel. Ảnh: AFP
Biến thể SARS-CoV-2 mới đã phát hiện ở Israel. Ảnh: AFP
Lên top