Israel muốn là một phần trong thành công của Việt Nam

Ông Nadav Eshcar - Đại sứ Israel tại Việt Nam. Ảnh: Đại sứ quán Israel
Ông Nadav Eshcar - Đại sứ Israel tại Việt Nam. Ảnh: Đại sứ quán Israel
Ông Nadav Eshcar - Đại sứ Israel tại Việt Nam. Ảnh: Đại sứ quán Israel
Lên top