Israel loại bệnh nhân ung thư khỏi danh sách tiêm liều vaccine thứ 3

Israel đang triển khai chương trình tiêm vaccine COVID-19 liều nhắc lại. Ảnh: AFP
Israel đang triển khai chương trình tiêm vaccine COVID-19 liều nhắc lại. Ảnh: AFP
Israel đang triển khai chương trình tiêm vaccine COVID-19 liều nhắc lại. Ảnh: AFP
Lên top