Israel lại không kích Gaza

Israel không kích Gaza sáng 16.6. Ảnh: AFP
Israel không kích Gaza sáng 16.6. Ảnh: AFP
Israel không kích Gaza sáng 16.6. Ảnh: AFP
Lên top