Israel không kích Syria: 23 người thiệt mạng

Israel thường xuyên tiến hành các cuộc không kích ở Syria, phần lớn nhằm vào mục tiêu có liên quan đến Iran. Ảnh: AFP
Israel thường xuyên tiến hành các cuộc không kích ở Syria, phần lớn nhằm vào mục tiêu có liên quan đến Iran. Ảnh: AFP
Israel thường xuyên tiến hành các cuộc không kích ở Syria, phần lớn nhằm vào mục tiêu có liên quan đến Iran. Ảnh: AFP
Lên top