Israel không kích diệt lính vệ binh tinh nhuệ của Iran trên lãnh thổ Syria

Các phương tiện quân sự của Israel ở Cao nguyên Golan trên biên giới với Syria trong một cuộc diễn tập. Ảnh: AFP.
Các phương tiện quân sự của Israel ở Cao nguyên Golan trên biên giới với Syria trong một cuộc diễn tập. Ảnh: AFP.
Các phương tiện quân sự của Israel ở Cao nguyên Golan trên biên giới với Syria trong một cuộc diễn tập. Ảnh: AFP.
Lên top