Israel khai quật kho tiền cổ quý hiếm từ thời nổi dậy chống La Mã

Các nhà khảo cổ học Israel khai quật được kho tiền cổ quý hiếm từ 2.000 năm trước. Ảnh: IAA
Các nhà khảo cổ học Israel khai quật được kho tiền cổ quý hiếm từ 2.000 năm trước. Ảnh: IAA
Các nhà khảo cổ học Israel khai quật được kho tiền cổ quý hiếm từ 2.000 năm trước. Ảnh: IAA
Lên top