Israel huỷ 80.000 liều vaccine Pfizer hết hạn

Israel phải vứt bỏ 80.000 liều vaccine Pfizer hết hạn sử dụng. Ảnh: AFP
Israel phải vứt bỏ 80.000 liều vaccine Pfizer hết hạn sử dụng. Ảnh: AFP
Israel phải vứt bỏ 80.000 liều vaccine Pfizer hết hạn sử dụng. Ảnh: AFP
Lên top