Israel dùng công nghệ in 3D để làm bít tết chay

Món bít tết chay được sản xuất bằng công nghệ in 3D của công ty Israel. Ảnh: Redifine Meat.
Món bít tết chay được sản xuất bằng công nghệ in 3D của công ty Israel. Ảnh: Redifine Meat.
Món bít tết chay được sản xuất bằng công nghệ in 3D của công ty Israel. Ảnh: Redifine Meat.
Lên top