Israel bị “tấn công hình sự”, Thủ tướng Netanyahu vội từ Mỹ về nước

Một ngôi nhà bị phá huỷ vì trúng tên lửa ngày 25.3. Ảnh: Reuters
Một ngôi nhà bị phá huỷ vì trúng tên lửa ngày 25.3. Ảnh: Reuters
Một ngôi nhà bị phá huỷ vì trúng tên lửa ngày 25.3. Ảnh: Reuters
Lên top