Israel bất ngờ phát hiện dấu vết cần sa tại ngôi đền cổ

Dấu vết cần sa được tìm thấy trên một bàn thờ đá tại ngôi đền cổ ở miền nam Israel - bằng chứng về việc sử dụng ảo giác trong tôn giáo Do Thái. Ảnh: Bảo tàng Israel
Dấu vết cần sa được tìm thấy trên một bàn thờ đá tại ngôi đền cổ ở miền nam Israel - bằng chứng về việc sử dụng ảo giác trong tôn giáo Do Thái. Ảnh: Bảo tàng Israel
Dấu vết cần sa được tìm thấy trên một bàn thờ đá tại ngôi đền cổ ở miền nam Israel - bằng chứng về việc sử dụng ảo giác trong tôn giáo Do Thái. Ảnh: Bảo tàng Israel
Lên top