Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

IS tự nhận trách nhiệm tấn công Paris