Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

IS thực hiện vụ vượt ngục nghiêm trọng ở Philippines