IS thừa nhận cái chết của thủ lĩnh al-Baghdadi, công bố người kế nhiệm

Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurayshi  trở thành người kế nhiệm al-Baghdadi (ảnh). Ảnh: USAToday.
Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurayshi trở thành người kế nhiệm al-Baghdadi (ảnh). Ảnh: USAToday.
Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurayshi trở thành người kế nhiệm al-Baghdadi (ảnh). Ảnh: USAToday.
Lên top