IS nhận trách nhiệm vụ tấn công Quốc hội Iran và lăng mộ Khomeini

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công Quốc hội Iran và lăng mộ Khomeini ngày 7.6. Ảnh: AP
IS nhận trách nhiệm vụ tấn công Quốc hội Iran và lăng mộ Khomeini ngày 7.6. Ảnh: AP
IS nhận trách nhiệm vụ tấn công Quốc hội Iran và lăng mộ Khomeini ngày 7.6. Ảnh: AP
Lên top