IS giết hại hàng trăm dân Iraq trong trận chiến quyết tử giành giật Mosul