Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

IS dùng xe tăng gỗ đánh lạc hướng máy bay quân sự Mỹ