IS dội hỏa lực dữ dội khiến lính Mỹ phải bỏ lại vũ khí rút lui