IS có thể chuyển hoạt động sang Đông Nam Á

3 kẻ tình nghi đã bị bắt trong trận chiến chống khủng bố ở Kuala Lumpur vào 2.2019. Ảnh: Today Online.
3 kẻ tình nghi đã bị bắt trong trận chiến chống khủng bố ở Kuala Lumpur vào 2.2019. Ảnh: Today Online.
3 kẻ tình nghi đã bị bắt trong trận chiến chống khủng bố ở Kuala Lumpur vào 2.2019. Ảnh: Today Online.
Lên top