IS âm mưu lập thánh địa ở miền nam Philippines

Một khu phố vắng bóng người tại thành phố Marawi, khi quân đội Philippines tiến vào, ngày 25.6.2017. Ảnh: Reuters
Một khu phố vắng bóng người tại thành phố Marawi, khi quân đội Philippines tiến vào, ngày 25.6.2017. Ảnh: Reuters
Một khu phố vắng bóng người tại thành phố Marawi, khi quân đội Philippines tiến vào, ngày 25.6.2017. Ảnh: Reuters

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM