Iraq tuyên bố thắng lợi hoàn toàn trước khủng bố IS ở Mosul

Quân đội Iraq hoàn toàn đẩy lui khủng bố IS ở Mosul, thành trì cuối cùng của IS tại nước này. Ảnh: Reuters
Quân đội Iraq hoàn toàn đẩy lui khủng bố IS ở Mosul, thành trì cuối cùng của IS tại nước này. Ảnh: Reuters
Quân đội Iraq hoàn toàn đẩy lui khủng bố IS ở Mosul, thành trì cuối cùng của IS tại nước này. Ảnh: Reuters
Lên top