Iraq ra tối hậu thư cho IS trước tổng tiến công: Đầu hàng hoặc chết

Thủ tướng Iraq ra tối hậu thư cho IS trước trận đánh lớn giải phóng Tal Afar. Ảnh: RT/AFP
Thủ tướng Iraq ra tối hậu thư cho IS trước trận đánh lớn giải phóng Tal Afar. Ảnh: RT/AFP
Thủ tướng Iraq ra tối hậu thư cho IS trước trận đánh lớn giải phóng Tal Afar. Ảnh: RT/AFP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top