Iraq nhận lô vaccine COVID-19 đầu tiên do Trung Quốc tài trợ

Máy may vận tải quân sự Iraq chở lô vaccine COVID-19 đầu tiên của Sinopharm, Trung Quốc, đã hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Baghdad, Iraq, cuối ngày 1.3. Ảnh: Ministry of Health of Iraq
Máy may vận tải quân sự Iraq chở lô vaccine COVID-19 đầu tiên của Sinopharm, Trung Quốc, đã hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Baghdad, Iraq, cuối ngày 1.3. Ảnh: Ministry of Health of Iraq
Máy may vận tải quân sự Iraq chở lô vaccine COVID-19 đầu tiên của Sinopharm, Trung Quốc, đã hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Baghdad, Iraq, cuối ngày 1.3. Ảnh: Ministry of Health of Iraq
Lên top