Iraq giành thắng lợi đầu tiên trong cuộc chiến giải phóng Mosul khỏi IS