Iraq bắt thủ lĩnh IS hàng đầu mà Mỹ treo thưởng 5 triệu USD

Sami Jasim al-Jaburi bị Iraq bắt sống. Ảnh: Iraqi Security Media Cell
Sami Jasim al-Jaburi bị Iraq bắt sống. Ảnh: Iraqi Security Media Cell
Sami Jasim al-Jaburi bị Iraq bắt sống. Ảnh: Iraqi Security Media Cell
Lên top