Iran từ chối đàm phán với EU và Mỹ về nối lại thỏa thuận hạt nhân 2015

Iran và 6 cường quốc thế giới tham gia phiên họp toàn thể tại tòa nhà Liên Hợp Quốc ở Vienna, Áo hồi năm 2015. Ảnh: AFP
Iran và 6 cường quốc thế giới tham gia phiên họp toàn thể tại tòa nhà Liên Hợp Quốc ở Vienna, Áo hồi năm 2015. Ảnh: AFP
Iran và 6 cường quốc thế giới tham gia phiên họp toàn thể tại tòa nhà Liên Hợp Quốc ở Vienna, Áo hồi năm 2015. Ảnh: AFP
Lên top