Iran trong thế phải trả thù vụ ám sát nhà khoa học để "cứu lấy thể diện"

Hình ảnh trong tang lễ nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh, người bị ám sát chiều 27.11. Ảnh: AFP.
Hình ảnh trong tang lễ nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh, người bị ám sát chiều 27.11. Ảnh: AFP.
Hình ảnh trong tang lễ nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh, người bị ám sát chiều 27.11. Ảnh: AFP.
Lên top