Iran thề tiêu diệt “mọi cuộc xâm lược” của liên minh Mỹ - Saudi Arabia

Nhà máy dầu Aramco ở Abqaiq, Saudi Arabia ngày 20.9.2019. Ảnh: Reuters
Nhà máy dầu Aramco ở Abqaiq, Saudi Arabia ngày 20.9.2019. Ảnh: Reuters
Nhà máy dầu Aramco ở Abqaiq, Saudi Arabia ngày 20.9.2019. Ảnh: Reuters

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top