Iran sở hữu đàn cá heo sát thủ

Người huấn luyện cá heo, Boris Zhurid, quyết định tiếp tục công việc của mình. Ảnh: Getty Images
Người huấn luyện cá heo, Boris Zhurid, quyết định tiếp tục công việc của mình. Ảnh: Getty Images
Người huấn luyện cá heo, Boris Zhurid, quyết định tiếp tục công việc của mình. Ảnh: Getty Images
Lên top