Iran sở hữu "cha của các loại bom" đánh bại bom phi hạt nhân mạnh nhất của Mỹ

Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh - tư lệnh lực lượng không quân của IRGC. Ảnh: Press TV
Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh - tư lệnh lực lượng không quân của IRGC. Ảnh: Press TV