Iran nói có thiết bị vệ tinh hỗ trợ vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân

Iran cho biết có thiết bị vệ tinh hiện đại tham gia hỗ trợ trong vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh. Ảnh: AFP.
Iran cho biết có thiết bị vệ tinh hiện đại tham gia hỗ trợ trong vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh. Ảnh: AFP.
Iran cho biết có thiết bị vệ tinh hiện đại tham gia hỗ trợ trong vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh. Ảnh: AFP.
Lên top