Iran mở rộng lệnh giới nghiêm để kiểm soát lây lan COVID-19

Iran mở rộng lệnh giới nghiêm ban đêm tới hàng trăm khu vực nguy cơ thấp với COVID-19. Ảnh: AFP
Iran mở rộng lệnh giới nghiêm ban đêm tới hàng trăm khu vực nguy cơ thấp với COVID-19. Ảnh: AFP
Iran mở rộng lệnh giới nghiêm ban đêm tới hàng trăm khu vực nguy cơ thấp với COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top