Iran mạnh mẽ khẳng định trọng trách bảo vệ eo biển chiến lược Hormuz

Hình ảnh tại eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.
Hình ảnh tại eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.
Hình ảnh tại eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.
Lên top