Iran lập tức thực hiện lời đe dọa về hạt nhân

Bên trong nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. Ảnh: Reuters
Bên trong nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. Ảnh: Reuters
Bên trong nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. Ảnh: Reuters
Lên top