Iran không giao hộp đen máy bay Ukraina bị nạn cho Boeing

Những mảnh vỡ của chiếc máy bay Ukraina bị rơi ngày 8.1, sau khi cất cánh khỏi sân bay Imam Khomeini ở Tehran. Ảnh: West Asia News Agency
Những mảnh vỡ của chiếc máy bay Ukraina bị rơi ngày 8.1, sau khi cất cánh khỏi sân bay Imam Khomeini ở Tehran. Ảnh: West Asia News Agency
Những mảnh vỡ của chiếc máy bay Ukraina bị rơi ngày 8.1, sau khi cất cánh khỏi sân bay Imam Khomeini ở Tehran. Ảnh: West Asia News Agency
Lên top