Iran gia tăng sức ép với IAEA sau vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi trong cuộc phỏng vấn với AFP hôm 30.11, trong đó ông đã trả lời về Iran. Ảnh: AFP.
Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi trong cuộc phỏng vấn với AFP hôm 30.11, trong đó ông đã trả lời về Iran. Ảnh: AFP.
Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi trong cuộc phỏng vấn với AFP hôm 30.11, trong đó ông đã trả lời về Iran. Ảnh: AFP.
Lên top