Iran đòi các nước trưng bằng chứng Tehran bắn hạ máy bay Ukraina

Ảnh vệ tinh cho thấy máy bay Ukraina bị rơi gần Tehran. Ảnh: 2020 Maxar Technologies/Reuters
Ảnh vệ tinh cho thấy máy bay Ukraina bị rơi gần Tehran. Ảnh: 2020 Maxar Technologies/Reuters
Ảnh vệ tinh cho thấy máy bay Ukraina bị rơi gần Tehran. Ảnh: 2020 Maxar Technologies/Reuters
Lên top