Iran doạ tiếp tục bắn hạ máy bay nếu Mỹ còn gây hấn

Hệ thống phòng không Khordad-3 của Iran. Ảnh: AFP
Hệ thống phòng không Khordad-3 của Iran. Ảnh: AFP
Hệ thống phòng không Khordad-3 của Iran. Ảnh: AFP
Lên top