Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Iran đe dọa bắn rơi máy bay của Hải quân Mỹ